Raad van Commissarissen

Met ingang van deze zomer heeft Het Ouden Huis een RvC aangesteld. Hierin nemen zitting Sandra van Essen, Willeke van Staalduinen en Jan Hoogendoorn.
Zij kennen de doelgroep en brengen ervaring in vanuit de volkshuisvesting en het zorglandschap en snappen wat ondernemen is. De RvC zal voor bestuurder Karel van Berk de rol vervullen van klankbord en toezichthouder.
Hij is verheugd met de aanstelling van de RvC. Ruim 8 jaar geleden begonnen Karel van Berk en Leonard Smit aan een idee wat nu Het Ouden Huis is. Het Ouden Huis is een unieke woonvorm voor zelfstandig wonende senioren zonder en met een zorgbehoefte variërend van huishoudelijke hulp tot verpleeghuiszorg. De eerste locatie in Bodegraven opende ruim een jaar geleden haar deuren. Op dit moment is er concreet zicht op meer locaties die de komende jaren geopend zullen gaan worden. Het is fijn dat juist in deze fase de RvC onderdeel gaat zijn van de governance binnen Het Ouden Huis. Het is een volgende stap in de verdere groei en ontwikkeling van Het Ouden Huis.