Het Ouden Huis zoekt financiers, klein of groot

In Het Ouden Huis kunnen ouderen zelfstandig wonen. In een veilige, kleinschalige en gezellige woonomgeving, waar zij met trots kunnen wonen en leven. Voor mensen met een laag inkomen tot een middeninkomen. Voor mensen die alleen zijn, en voor stellen.

In elk Ouden Huis wonen zorgdragers, die gastvrijheid en sfeer creëren en naar behoefte een hulp- of zorgvraag invullen. Ouderen in Het Ouden Huis weten dat zij altijd hulp en ondersteuning van een vertrouwd iemand achter de hand hebben, en dat zij nooit meer hoeven te verhuizen. Dit vooruitzicht blijkt helemaal aan te sluiten bij wat veel ouderen zoeken: zelfstandigheid en zelf de regie houden, maar ook warmte en aandacht dichtbij. Niet voor niets hebben wij al 225 huishoudens uit Woerden op onze wachtlijst staan.

Het Ouden Huis opbouwen en uitbouwen vraagt een investering. Tot nu toe hebben wij dat op eigen kracht gedaan, maar er is meer nodig. Wij zoeken dan ook mensen die ons daarbij willen helpen in de vorm van een risicodragende lening. Meedoen kan vanaf € 250.

Wat hebben wij gedaan en bereikt?

De afgelopen twee jaar hebben wij met passie gewerkt om het idee van Het Ouden Huis vorm te geven. Dit hebben wij bereikt:

 • In Woerden hebben wij een voorlichtings- en wervingscampagne gehouden die heeft geleid tot 225 aanmeldingen voor de 24 woningen waaruit een Ouden Huis gaat bestaan.
 • Wij hebben een compleet businessplan gemaakt, met doortimmerde financiële kaders, in samenwerking met Profit Cure B.V.
 • Wij hebben met twee zorgdragers een intentieovereenkomst gesloten voor Het Ouden Huis in Woerden.
 • Wij voeren gesprekken in Woerden en elders in het land met corporaties, gemeenten en beleggers voor het bouwen van Ouden Huizen.
 • Wij hebben drie potentiële locaties in Woerden gevonden, die nu eigendom zijn van de gemeente. Wij zijn daarover met de gemeente in gesprek.

Het Ouden Huis gaat er komen. Waar wij ook komen en onze plannen uitleggen; mensen zijn altijd enthousiast.

Waarvoor hebben wij geld nodig?

Tot nu toe hebben wij de kosten van de opbouw van de organisatie, het werven van zorgdragers, de promotie voor eigen rekening genomen en onze tijd vrijwillig besteed. Maar er is meer nodig om daadwerkelijk van start te gaan. Wij hebben extra middelen nodig om:

 • locaties in Nederland te vinden waar een Ouden Huis kan komen;
 • zorgdragers aan te trekken;
 • procedures uit te werken die nodig zijn voor de dienstverlening en de bedrijfsvoering;
 • de backoffice in te richten, zodat bij opening van het eerste Ouden Huis de administratieve kant geregeld is;
 • onkostenvergoedingen uit te keren;
 • de kantoorkosten te betalen;
 • onze adviseurs rond marketing en communicatie, financiën, zorg en governance te betalen;
 • garantstellingen/leningen van overheden te krijgen.

Onze vraag aan u

Het Ouden Huis heeft een kapitaal nodig van € 150.000. Wijzelf hebben hiervan € 50.000 ingebracht. Daarnaast is inmiddels een bedrag toegezegd van € 15.000. Nu is er nog € 85.000 nodig. Steun van bedrijven, sponsoren en particulieren is heel welkom. U kunt vanaf € 250 meedoen.

Wat krijgt u van ons?

U helpt samen met ons Het Ouden Huis werkelijkheid te laten worden. U ontvangt elk kwartaal een rentevergoeding van 4% op jaarbasis. De looptijd van de lening is 7,5 jaar. De aflossing start na 2 jaar, in twintig termijnen gelijk te voldoen met de rente. Rente en aflossing worden annuïtair bepaald.

Wij zullen u informeren over onze resultaten en vervolgstappen.

Welk risico loopt u?

U loopt het risico dat Het Ouden Huis de rente en/of de aflossing niet (op tijd) kan betalen, dat Het Ouden Huis Holding bv in surseance van betaling komt of failliet gaat. Het Ouden Huis Holding bv verplicht zich onder alle omstandigheden het maximale te doen om aan haar verplichtingen te voldoen.

Waar vindt u meer informatie?

Wij hebben een businessplan voor de komende tien jaar gemaakt. U kunt dit plan bij ons op kantoor inzien. Natuurlijk beantwoorden wij uw vragen graag. Op www.hetoudenhuis/achtergesteldelening/ vindt u de concept-leningsovereenkomst en het model voor het rente- en aflossingsschema.

Stappen

Meedoen gaat als volgt:

 1. U vult uw gegevens in door te klikken op www.hetoudenhuis.nl/doemee/.
 2. Wanneer wij uw gegevens hebben ontvangen, sturen wij u de ingevulde en door ons ondertekende “overeenkomst achtergestelde lening” per mail aan u toe.
 3. U maakt het door u te lenen bedrag over op onze rekening. Zodra de overboeking heeft plaatsgevonden treedt de leningsovereenkomst in werking.
 4. Zodra wij de lening op onze rekening hebben ontvangen, sturen wij u de door ons ondertekende bijlage met rente- en aflossingstermijnen toe.