Vacature nieuw RvC-lid

Het Ouden Huis Holding BV zoekt een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

De aandeelhouders zoeken een maatschappelijk geëngageerd RvC-lid met specifieke kennis en ervaring op financieel gebied en affiniteit met de exploitatie van vastgoed.

Het Ouden Huis: Wonen en welbevinden tot het laatst, voor alle ouderen.

Het Ouden Huis biedt kleinschalig wonen met welzijn en zorg voor ouderen op basis van de principes van Positieve Gezondheid (www.iph.nl).

Het Ouden Huis wil een warm thuis zijn voor ouderen. In Het Ouden Huis wonen mensen met een kleine tot middelgrote portemonnee. Alleen of samen in hun eigen appartement. Sommigen van hen hebben een (verpleeghuis)zorgindicatie. Maar er wonen ook ouderen die nog vitaal zijn en geen zorgvraag hebben. Met deze combinatie dichten we het gat tussen thuis wonen en het verpleeghuis. We streven ernaar dat onze bewoners bij ons kunnen blijven tot het laatst.

Inhoud functie lid Raad van Commissarissen:

 • Neemt een adviserende rol aan waarbij gevraagd en ongevraagd advies gegeven wordt
 • Houdt toezicht op het beleid, de kwaliteit van de zorgverlening en op de bestuurder van Het Ouden Huis
 • Houdt feeling met bewoners en personeel van Het Ouden Huis
 • Fungeert als klankbord voor de bestuurder
 • Handelt op persoonlijke titel zonder last of ruggespraak en durft een kritische houding aan te nemen in het belang van Het Ouden Huis
 • Vergadert live 3 keer per jaar formeel en tussendoor informeel (in korte sessies) naar behoefte.
 • De RvC bestaat uit drie leden waarvan er heden één vacant. De rol van Voorzitter wordt in onderling overleg bepaald

Voornaamste vereisten voor de functie:

Algemeen:

 • Onderschrijft de missie en visie van Het Ouden Huis
 • Wil bijdragen aan het vernieuwen van de zorg
 • Heeft voeling met de drive van een ondernemer
 • Kan en wil out of the box denken en doen
 • Is zich bewust van de kansen en kwetsbaarheden van een startende zorgonderneming.
 • Is betrokken maar weet bestuurlijke afstand te bewaken
 • Is zich bewust van de belangen van doelgroep, bestuurder en aandeelhouders. 
 • Is besluitvaardig
 • Is transparant en spreekt zich uit
 • Is communicatief vaardig

Specifiek:

 • Heeft financiële kennis en ervaring
 • Heeft affiniteit met het exploiteren van vastgoed

Wat Het Ouden Huis biedt:

Betrokkenheid bij een onderneming met groeiambities die op een inclusieve wijze opereert op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg. De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen heden een bezoldiging van €1.500/jaar passend bij de huidige opstartfase. De bezoldiging gaat omhoog bij elke nieuwe locatie die wordt geopend.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse stuur dan vòòr 17 juli 2023 uw CV met motivatie aan Karel van Berk via mailadres karelvanberk@hetoudenhuis.nl. Voor eventuele vragen kunt u hem bellen op het telefoonnummer 06 – 22 38 30 65.

30 juni 2023