Het Ouden Huis is betaalbaar

Betaalbaar wonen

Het Ouden Huis staat voor betaalbaar wonen. De woningen hebben over het algemeen een huurprijs onder de liberalisatiegrens. Daarvoor geldt dan wel vaak een inkomenseis. Wanneer mogelijk wordt een deel van de woningen verhuurt bven de liberalisatiegrens waar dan ook andere inkomenseisen voor gelden. Wanneer u een laag inkomen heeft kunt u huurtoeslag aanvragen. Kijk hiervoor op de website van de belastingdienst onder de rubriek toeslagen. U betaalt maandelijks huur en servicekosten voor bijvoorbeeld energie, water, huismeestertaken en het gebruik van de eetkeuken en zitkamer. Jaarlijks krijgt u een afrekening van de servicekosten. Zo weet u precies wat u waarvoor betaalt.

Het Ouden Huis helpt bij regelzaken

Als u dat wilt, helpt de zorgdrager u bij alle regelzaken. De zorgdrager kent de regelgeving en weet welke instantie hij/zij waarvoor moeten inschakelen. Zo hebt u geen rompslomp, maar is alles om u heen wel goed geregeld. U bent verantwoordelijk voor uw eigen zorgbudget. Dat willen we graag zo houden en sluit aan bij onze opvatting dat u bepaalt hoe u uw hulp en zorg geregeld wil hebben.

Er zijn mensen die liever geen gebruik maken van PGB. Daarvoor onderzoeken wij momenteel of we in plaats daarvan Zorg in Natura kunnen aanbieden. Deze mensen hebben dan niet de regeltaken zoals die horen bij PGB.