Vastgoed

Het Ouden Huis ontwikkeling – HOH-O

HOH-O richt zich op de vastgoed ontwikkeling en -realisatie van locaties ten behoeve van Het Ouden Huis.

Betaalbaar en haalbaar

Door het integreren van ontwikkelen, realiseren en exploiteren en een evenwichtige belangenafweging van alle belanghebbenden in en rond Het Ouden Huis, kunnen we dit betaalbaar en haalbaar maken. We zetten daarbij in op:

  • Welzijn van bewoners en medewerkers op één, met reductie van zorgkosten en -vraag als gevolg.
  • Blijven leren en verbeteren in het werken vanuit de principes van Positieve Gezondheid*.
  • Investeren in aanvullende voorzieningen en/of installaties, die terugverdiend worden door verlaging van de zorgkosten en -vraag,
  • In eigen beheer ontwikkelen en realiseren van locaties om optimaal en efficiënt aan te sluiten bij ons Programma van Eisen.
  • Prefabricage in houtskeletbouw
  • Standaardisatie waar mogelijk en maatwerk als dat onvermijdelijk is

Prefabricage in HSB

Bij de prefabricage in HSB, worden de appartementen voor gestapelde bouw zoveel mogelijk gestandaardiseerd. De overige voorzieningen van een HOH locatie worden locatie specifiek ontworpen waarbij de productie technologie van de appartementen zoveel mogelijk gevolgd wordt. Het bouwvolume en de buiten gevel bekleding en -indeling worden locatie specifiek ontworpen met een uitgesproken voorkeur voor bio-based materiaal gebruik.
De HOH locaties voldoen aan de eisen van het bouwbesluit voor “Zorgclusterwoningen voor 24 uurs zorg in een woongebouw”

Programma locatie

Het Ouden Huis telt maximaal 50 bewoners en omvat:

  • Dertig tot veertig zelfstandige appartementen,
  • Zes tot tien jongeren studio’s,
  • Voor gezamenlijk gebruik een eetkeuken, zitkamer, tuin/terras en
  • Voor de zorgverleners een kantoortje en slaapruimte voor de slaapwacht

Het gebouw en alle appartementen zijn geschikt voor het kunnen verlenen van verpleeghuiszorg