Persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft u zorg nodig door ouderdom? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Met een pgb kunt u zorg inkopen bij een zorgverlener. Het Ouden Huis is zo’n zorgverlener. Het bedrag dat u ontvangt, is uw budget.

Hoe vraagt u pgb aan?

Hieronder leest u hoe u in zes stappen pgb kunt aanvragen en contracteren.

 1. U doet een aanvraag voor een WLZ indicatie bij het CIZ.
 2. Het CIZ stelt vast welke zorg u nodig heeft.
 3. U kiest voor zorg op basis van pgb.
 4. U vraagt een pgb aan bij het zorgkantoor. U heeft daarvoor nodig:
  • Een gewaarborgde hulp. Dat is iemand die u goed kent en wil helpen. Of een bewindvoerder die meerdere taken van u over neemt.
  • Het budgetplan. Hierin maakt u duidelijk welk deel van het budget u waar aan wenst te besteden.
  • De zorgbeschrijving. Hierin maakt u duidelijk welke zorg u wenst te ontvangen.
  • De zorgovereenkomst. Dit is het contract tussen u en Het Ouden Huis.
 5. Het zorgkantoor beoordeelt uw aanvraag en stuurt deze ook door naar de SVB.
  • Het zorgkantoor maakt een afspraak met u en/of uw gewaarborgde hulp/bewindvoerder voor een bewust keuze gesprek. Dat is bedoeld om te beoordelen of u de keuze voor PGB goed kunt uitleggen.
  • Als dit allemaal in orde is keurt het zorgkantoor uw aanvraag goed. U krijgt daarover een brief. Is de aanvraag niet akkoord dan wordt contact met u opgenomen om toe te lichten waarom. U kunt dan bezien of u de aanvraag kunt aanpassen.
 6. U declareert uw kosten bij de SVB.
 7. Maandelijks stuurt Het Ouden Huis een factuur. Die stuurt u door naar de SVB die de factuur namens u betaalt.

Partijen

Bij het aanvragen van pgb krijgt u te maken met verschillende partijen. Klik op de naam van onderstaande partijen om naar hun website te gaan.

 • CIZ stelt middels een indicatie besluit vast welke zorg u nodig heeft.
 • Zorgkantoor VGZ kent het PGB toe.
 • SVB levert de verplichte modelovereenkomsten voor PGB zorg en betaalt de maandelijkse PGB aan de zorgverlener.
 • Per Saldo is de belangenbehartiger van budgethouders (Budgethouder is degene die zorg nodig heeft en daarvoor gebruik maakt van PGB)
 • Het CAK int de inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
 • Zorgverzekeraars Nederland is de belangenbehartiger van alle zorgverzekeraars en helpen verzekeraars en verzekerden met informatie.

Handige documenten

Hieronder vindt u een overzicht van handige documenten die u nodig heeft bij uw pgb-aanvraag.

Informatiefolders

Formulieren

Overige documenten