De oprichters

De oprichters

Leonard Smit en Karel van Berk

 

busjes“Uw huis, uw trots.”
De initiatiefnemers en oprichters van Het Ouden Huis zijn Leonard Smit en Karel van Berk. Zij hebben veel ervaring met bouwen en wonen, maar nog belangrijker: zij hebben van dichtbij ervaren hoe ouders en schoonouders het wonen in een instelling hebben ervaren.

Zij willen als oprichters een alternatief bieden dat past bij zelfstandige ouderen en bij deze tijd.

 

Karel van Berk

‘In Het Ouden Huis draait het om de bewoners. Regie is een sleutelwoord. Regie voor de bewoners, maar ook voor de zorgdragers. Zorgdragers kunnen hun werk voor een groot deel zelf inrichten. Het Ouden Huis is dan ook echt iets voor ondernemende zorgprofessionals.

Met Het Ouden Huis hoop ik vooral de eenzaamheid onder ouderen op te heffen. Ik had mijn moeder een Ouden Huis gegund: wel zelfstandig wonen, maar aandacht en warme zorg dichtbij. Van vertrouwde mensen en tot het laatste moment.’

Leonard Smit

‘Gescheiden wonen van je partner, omdat je zorg nodig hebt. Van dichtbij heb ik ervaren hoe pijnlijk dat is. Dat wil ik andere ouderen besparen. Daarom kun je in Het Ouden Huis als echtpaar samen blijven wonen, ook als 1 van de 2 veel zorg vraagt.’

In instellingen moet je je als oudere altijd aanpassen aan het programma en de gebruikelijke gang van zaken. Met Het Ouden Huis bieden we een welkom alternatief. Ook ouderen houden graag zo veel mogelijk zelf de regie.’

Raad van Commissarissen

Onze RvC bestaat uit 3 leden.
Bert Post
Brian Nieweg
Lottie van Starkenburg

Wij werken samen met: 

Fundis-logo