Betaalbaarheid

Hoe wordt de zorg betaald?

De hulp en zorg die u vraagt, betaalt u via het persoonsgebonden budget (PGB) en eigen bijdragen. Het PGB kent drie wettelijke regelingen:

  • de Zorgverzekeringswet (ZVW)
  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
  • de Wet langdurige zorg (WLZ)

Van welke regeling u gebruik kunt maken hangt af van uw persoonlijke situatie. U krijgt hiervoor een indicatie, zodat u weet hoeveel geld u kunt besteden. Als u meer uren zorg vraagt dan uw indicatie, betaalt u die zorg zelf.

Veel mensen willen graag gebruik maken van zorg in natura . Dan heeft u niet de administratie van de zorgkosten en zijn er andere regels voor de manier waarop wij zorg aan bieden. Het Ouden Huis onderzoekt momenteel of dat op termijn ook mogelijk zal worden binnen Het Ouden Huis.

Hoe gaan jullie de zorg in Het Ouden Huis financieel regelen in vergelijking met thuiszorg en verpleeghuiszorg?

We richten ons werk kosten efficiënt in. Het Ouden Huis is een eenvoudige organisatie, zonder tussenlagen en zonder managers. De zorgdrager zorg t voor de hulp die u vraagt en d e dingen die gedaan moeten worden in en rond Het Ouden Huis. De overkoepelende organisatie van Het Ouden Huis doet die taken die het voordeligst centraal gedaan kunnen worden. Denk daarbij aan de administratie en het bewaken van de kwaliteit van de geboden hulp en zorg.

De kosten blijven laag omdat de mensen die hulp en zorg verlenen in Het Ouden Huis geen tijd kwijt zijn aan reistijd. In Het Ouden Huis wonen altijd mensen die nachtzorg nodig hebben. Daarmee is voor iedereen in Het Ouden Huis dag en nachtzorg dichtbij. De principes voor het krijgen van budget vanuit de WMO de ZVW of de WLZ zijn niet anders dan bij andere zorgverleners.

Geldt voor mij een CAK bijdrage?

Voor u w hulp en zorgvraag kunt u het persoonsgebonden budget (pgb) inzetten en als u dat wenst aanvullen met eigen middelen. Wanneer u gebruik maakt van een pgb Wlz of een pgb Wmo, dan betaalt u een eigen bijdrage aan CAK. Het CAK bepaalt uw eigen bijdrage onder andere aan de hand van uw inkomen, spaargeld en woonplaats.

Veel mensen willen graag gebruik maken van zorg in natura. Dan heeft u niet de administratie van de zorgkosten en zijn er andere regels voor de manier waarop wij zorg aan bieden. Het Ouden Huis onderzoekt momenteel of dat op termijn ook mogelijk zal worden binnen Het Ouden Hui s. Ook in deze situatie betaalt u een eigen bijdrage aan CAK.

Wat zijn de huurprijzen, servicekosten en eventuele zorgkosten?

Het Ouden Huis kent verschillende kosten. Die bestaan per maand uit:

  • De huur van uw woning. Deze zal variëren tussen de 550 en 850 euro per maand . Als het gebouw wordt gefinancierd door een woningcorporatie zal de huur maximaal € 737,14 (prijspil 2020) zijn en zal een deel van de mensen afvallen die een inkomen hebben boven de inkomensgrens van sociale verhuur.
  • De servicekosten. Deze zijn bedoeld voor de zorgdragers, voor schoonmaken en energieverbruik van de gemeenschappelijke ruimten, de huur van de gezamenlijke ruimten en de kosten voor het overkoepelende Ouden Huis en liggen ongeveer tussen 275 tot 375 euro per maand. Wanneer u op basis van uw hulp en zorgvraag een indicatie heeft dan kan het zijn dat een deel van deze kosten op basis van de indicatie worden gedekt.
  • Kosten nutsbedrijven. De kosten voor energie, water, telefonie , televisie en internet voor uw woning, zijn afhankelijk van uw persoonlijke gebruik en zullen dus per huishouden verschillend zijn. Het Ouden Huis streeft met het gebouw naar zo laag mogelijke energielasten.
  • De kosten voor uw vraag naar hulp en zorg. Deze zijn sterk afhankelijk van de hulp en zorg die u vraagt aan Het Ouden Huis. Wanneer u op basis van uw hulp en zorgvraag een indicatie heeft dan worden deze kosten daar geheel of bijna geheel uit gedekt.
  • Huishoudens met lagere inkomens kunnen recht hebben op huur en zorgtoeslag.

Voor de locatie in Bodegraven geldt het volgende: Het Ouden Huis zal aan iedereen die bij Het Ouden Huis is ingeschreven en woonachtig is in de plaats Bodegraven met postcode 2411 de plattegronden, de huurprijzen, de servicekosten en de tarieven van de basisdiensten toesturen.

Zijn er ook appartementen die in aanmerking komt voor huurtoeslag?

Met Het Ouden Huis richten wij ons met name op de mensen met een AOW tot middeninkomen. Wanneer de huur maximaal € 737,14 (prijspeil 2020) bedraagt, komt de woning in aanmerking voor huurtoeslag.

Als het gebouw wordt gefinancierd door een woningcorporatie ligt de huurprijs grens voor het verkrijgen van huurtoeslag voor één en tweepersoonshuishoudens bij maximaal € 619,01 (prijspeil 2020). Of en hoeveel huurtoeslag u krijgt is afhankelijk van onder andere uw leeftijd, de samenstelling van uw huishouden, uw inkomen en uw vermogen.

HR-evb-20140911-3358