De inschrijving

Welke verplichting heeft een inschrijving? Zijn er kosten verbonden aan de inschrijving?

Inschrijven voor een woning bij Het Ouden Huis is vrijblijvend en gratis.

Voor de locatie Bodegraven is inschrijven in het Woonruimteverdeelstysteem noodzakelijk. Dit kost, als u nog niet bent ingeschreven in het woonruimteverdeelsysteem, €23,-.

Hoe vul ik de inschrijving in als we niet getrouwd zijn?

Zowel alleenstaanden als echtparen en tweetallen die bij elkaar willen wonen, kunnen zich inschrijven. Op de antwoordkaart of via de website kunt u invullen of u alleen of samen bent

Als je niets mankeert, kun je je dan inschrijven?

Ook als u nu geen zorgindicatie heeft, kunt u zich inschrijven. U kan in Het Ouden Huis wonen als u geen zorgvraag heeft als u een lichte (thuis)zorgvraag heeft of als u een heel zware (verpleeghuis)zorgvraag heeft.

We sluiten op voorhand niemand uit. We hebben gemerkt dat er veel mensen zijn die nog geen zorgindicatie hebben en wel graag in Het Ouden Huis zouden willen wonen. Houdt u er dan wel rekening mee dat u ook zonder zorgvraag de bijdrage aan de basiskosten van gemeenschappelijke voorzieningen betaalt.

Is Het Ouden Huis alleen voor inwoners uit de plaats waar Het Ouden Huis staat?

Wij kiezen er primair voor om inwoners van de plaats of gemeente waar Het Ouden Huis staat te huisvesten. Mogelijk ontwikkelen we hier nog uitzonderingen op.

Inschrijvers uit de plaats Bodegraven met postcode 2411 komen met voorrang in aanmerking voor de eerste bewoning. Daarna kan iedereen die is ingeschreven bij Het Ouden Huis onder gelijke condities meedoen bij de selectie voor een woning in Het Ouden Huis in Bodegraven.

Moet ik mij ook inschrijven bij het plaatselijke woonruimteverdeelsysteem?

Het Ouden Huis zal zelf de woningen toewijzen. Wanneer het gebouw van een woningcorporatie is hebben we te maken met inkomenseisen waardoor mens en die meer verdienen dan de inkomenseis mogelijk niet in Het Ouden Huis terecht kunnen.

Het Ouden Huis in Bodegraven is van een woningcorporatie. We hebben daar dus te maken met inkomenseisen waar we rekening mee moeten houden. Het Ouden Huis zal voor iedereen die bij Het Ouden Huis is ingeschreven en woonachtig is in de plaats Bodegraven met postcode 2411 nagaan of zij zijn ingeschreven in het woonruimteverdeelsysteem. Als dat niet zo is helpt Het Ouden Huis om dat in orde te maken. Uiteraard alleen als u daar zelf mee in stemt.

Ontvangen we een bewijs van inschrijving?

Ja. We sturen iedereen die zich heeft ingeschreven per post een bevestiging.

Hoe blijven we op de hoogte?

Als u bent ingeschreven, houden we u op een paar momenten per jaar op de hoogte over de ontwikkelingen rondom Het Ouden Huis. Dat kan gaan via email, de post of een bijeenkomst. Wanneer er sprake is van een bijeenkomst wordt iedereen uit die plaats of gemeente vooraf uitgenodigd.

Hoe helpt Het Ouden Huis bij de inschrijving in het woonruimteverdeelsysteem in Bodegraven?

Het Ouden Huis zal voor iedereen die bij Het Ouden Huis is ingeschreven en woonachtig is in de plaats Bodegraven met postcode 2411 nagaan of zij zijn ingeschreven in het woonruimteverdeelsysteem. Als dat niet zo is helpt Het Ouden Huis om dat in orde te maken.

U krijgt een brief met het verzoek Het Ouden Huis te machtigen om u in te schrijven in het woonruimteverdeelsysteem en namens u te reageren op de beschikbare woningen. Het is belangrijk dat u de machtiging (uiteraard alleen als u dat wil t ) op tijd aan ons toe stuurt om er voor te zorgen dat u mee doet bij de eerste ronde van toewijzen In de brief staat wanneer de machtiging uiterlijk bij ons binnen moet zijn. U krijgt daarvoor genoeg tijd.

Wat is een woningcorporatie?

Het is een verzamelnaam van alle verhuurorganisaties die sociale huurwoningen verhuren. Is het belangrijk om op de wachtlijst te staan? Ja. Iedereen die op de wachtlijst staat, zal worden geïnformeerd over alle ontwikkelingen rondom Het Ouden Huis.

U krijgt bericht zodra de toewijzing van woningen start. Dan vragen wij u de meest actuele gegevens bij u op die voor de toewijzing van een woning belangrijk zijn. Er kan immers iets in uw omstandigheden veranderd zijn.

Mijn partner heeft zorg nodig, ik ben zelf nog jong en actief. Kan dat?

Jazeker, u bent ook samen van harte welkom in Het Ouden Huis. Uw partner krijgt de zorg die hij of zij vraagt, en u kunt zelf uw eigen leven leiden en eventueel taken op u nemen voor uw partner, voor het huis of voor de andere bewoners. Dat is aan u. Stel dat één van u komt te over lijden dan kan de ander of deze nu wel of geen zorg behoeft blijven wonen in Het Ouden Huis.

Blijf je ingeschreven als je in het eerste Ouden Huis geen woning krijgt?

Ja. Wie is ingeschreven doet weer mee voor de volgende kans.

Hoe gaat het toewijzen van woningen voor de locatie in Bodegraven? 

Het Ouden Huis voert de gegevens in van de mensen die zijn ingeschreven bij Het Ouden Huis en nu wonen op een adres m et postcode 2411 uit Bodegraven. Nadat alle gegevens zijn ingevoerd wordt door het woonruimteverdeelsysteem de lijst samen gesteld waar iedereen op staat. Wie het langste woont op het huidige woonadres staat het hoogste op de lijst.

Het Ouden Huis zal voor de toe wijzing de lijst van boven naar beneden afwerken en de woning aanbieden. Er worden 10 woningen toegewezen aan bewoners met een verpleeghuisindicatie en 12 woningen aan bewoners zonder verpleeghuisindicatie.

Het Ouden Huis vraagt voordat de woning wordt toe gewezen of u wel of geen verpleeghuisindicatie heeft. Het kan dus zijn dat u de volgende op de lijst bent maar niet voldoet aan het juiste criterium wel of geen verpleeghuisindicatie. Dan gaan we naar de volgende op de lijst. Wanneer u nu niet in aanmerking komt blijft u ingeschreven staan en doet u de volgende keer weer mee in de selectie.

HR-evb-20140911-3349