De onderneming

Doelstellingen

Het doel van Het Ouden Huis is om 50 tot 100 huizen – met elk 24 woningen – te realiseren door heel Nederland. Het Ouden Huis laat zich in schaal begrenzen door het moment waarop er managementlagen nodig zouden zijn tussen de bestuurders en de werkvloer.

Ondernemingsvorm

De onderneming bestaat uit een Holding met twee aandeelhouders – Leonard Smit en Karel van Berk – die elk 50% van de aandelen hebben. Onder de Holding vallen de Dochters die voor 100% eigendom zijn van de Holding. Binnen de Holding is ruimte om aandelen uit te geven zonder stemrecht. In de zoektocht naar kapitaal kan de uitgifte van aandelen mogelijk worden ingezet.

Diensten en producten

Het Ouden Huis Dochter B.V. levert op verzoek van de bewoners de volgende diensten:

 • Begeleiding;
 • (Hulp bij) huishouden;
 • (Hulp bij) persoonlijke verzorging;
 • Verpleging;
 • Facilitaire ondersteuning zoals boodschappen doen en kleine klusjes in en rond de woning;
 • Klein onderhoud in de woningen (rekening huurder);
 • (Hulp bij) koken en het leveren van maaltijden;
 • (Hulp bij) tuinonderhoud;
 • Doorleveren nutsvoorzieningen;
 • Gebruik van algemene ruimten (zitkamer en eetkeuken).

Het Ouden Huis Holding B.V. levert de volgende diensten aan dochter B.V.

 • Bedrijfsklaar maken van de dochter voor start exploitatie
 • Werving zorgdragers
 • Werving van bewoners tot start exploitatie
 • Backoffice diensten zoals administratie
 • Opleidingen voor personeel van de Dochters en de Holding
 • Kapitaal/leningen aan Dochters

Groeiscenario

De cijfers zijn gebaseerd op de groei van het totaal aantal Ouden Huizen. Voor het aantal Huizen is een groeiscenario aangehouden over de periode 2018 tot en met 2023 van 1 huis in 2018 oplopend naar 2, 6, 11, 14 naar 16 Huizen in 2023. Het eerste jaar zonder verlies is 2021. In 2023 zijn alle verliezen gecompenseerd en wordt er daarna een positief rendement gedraaid. Wanneer het aantal huizen sneller groeit, zal dit kantelpunt eerder in de tijd komen te liggen. Bij tragere groei later in de tijd.

Voor onderliggende cijfers wordt verwezen naar de exploitatiebegrotingen en de verwachte balansen en overige financiële informatie over de periode 2018 tot en met 2023 opgesteld door Het Ouden Huis Holding B.V. en Profit Cure B.V.

De Holding

Het Ouden Holding B.V.
Gouderak, Middelblok 2, 2831 BP
Triodos Bank NL15 TRIO 0786 7131 27
KvK 66 52 47 41
BTW 8539 36 894

Bestuurders en aandeelhouders K.A. van Berk en L.W. Smit

Statuten inzien: Het Ouden Huis Holding BV

De Dochters

Een Dochter wordt opgericht zodra de realisatie en exploitatie de dochter hard is. Alsdan zullen de gegevens bekend worden. De naam van de Dochter zal luiden Het Ouden Huis Lokaal B.V. “Lokaal” staat voor de lokale aanduiding zoals een plaatsnaam van het dorp of stad of andere link met de locatie. Het vestigingsadres van de Dochter zal gelijk zijn aan dat van de Holding. De dagelijkse leiding van de Dochter komt in handen van de zorgdragers. Zij leggen verantwoording af aan de bestuurders van Het Ouden Huis Holding B.V.