Financiering en continuïteit

Wie gaat Het Ouden Huis financieren?

Er zijn twee varianten in de financiering mogelijk. Het gebouw kan worden betaald en gebouwd door een woningcorporatie of door een belegger. Dit kan leiden tot verschillen in de manier van toewijzen van woningen. 

Hoe wordt de algemene organisatie van Het Ouden Huis gefinancierd?

Voor de algemene organisatie van Het Ouden Huis betaalt u ongeveer
45 tot 50 euro per maand. Deze kosten maken deel uit van de vaste kosten voor Het Ouden Huis.

De algemene organisatie van Het Ouden Huis regelt vooral de administratie voor de zorgdragers, zodat zij hun tijd kunnen besteden aan de gevraagde hulp en ondersteuning en het dagelijkse reilen en zeilen in Het Ouden Huis.

Verder zorgt de organisatie voor opleidingen voor de medewerkers van Het Ouden Huis en bewaakt zij de kwaliteit van de dienstverlening in Het Ouden Huis

Wat gebeurt er als Het Ouden Huis failliet gaat?

Als Het Ouden Huis failliet zou gaan, blijft de huurovereenkomst overeind en kunt u in uw eigen woning blijven wonen. Alleen vallen de gezamenlijke ruimten, de zorgdragers, de medewerkers en de jongeren die het leer-werktraject doorlopen dan weg. Hulp en zorg kunt u dan nog steeds via het PGB inkopen. Maar natuurlijk doen we er alles aan om van Het Ouden Huis een succes te maken.

HR-evb-20140911-3355