Het Ouden Huis in Bodegraven – Veelgestelde vragen

Vanaf welke leeftijd kan ik in Het Ouden Huis in Bodegraven wonen?

Voor de locatie in Bodegraven geldt een minimale leeftijdsgrens van 55 jaar.

Wat zijn de huurprijzen, servicekosten en eventuele zorgkosten?

Het Ouden Huis kent verschillende kosten. Die bestaan per maand uit:

  • De huur van uw woning. Deze zal variëren tussen de 550 en 850 euro per maand. Als het gebouw wordt gefinancierd door een woningcorporatie zal de huur maximaal € 737,14 (prijspil 2020) zijn en zal een deel van de mensen afvallen die een inkomen hebben boven de inkomensgrens van sociale verhuur.
  • De servicekosten. Deze zijn bedoeld voor de zorgdragers, voor schoonmaken en energieverbruik van de gemeenschappelijke ruimten, de huur van de gezamenlijke ruimten en de kosten voor het overkoepelende Ouden Huis en liggen ongeveer tussen 275 tot 375 euro per maand. Wanneer u op basis van uw hulp en zorgvraag een indicatie heeft dan kan het zijn dat een deel van deze kosten op basis van de indicatie worden gedekt.
  • Kosten nutsbedrijven. De kosten voor energie, water, telefonie , televisie en internet voor uw woning, zijn afhankelijk van uw persoonlijke gebruik en zullen dus per huishouden verschillend zijn. Het Ouden Huis streeft met het gebouw naar zo laag mogelijke energielasten.
  • De kosten voor uw vraag naar hulp en zorg. Deze zijn sterk afhankelijk van de hulp en zorg die u vraagt aan Het Ouden Huis. Wanneer u op basis van uw hulp en zorgvraag een indicatie heeft dan worden deze kosten daar geheel of bijna geheel uit gedekt.
  • Huishoudens met lagere inkomens kunnen recht hebben op huur en zorgtoeslag.

Het Ouden Huis zal aan iedereen die bij Het Ouden Huis is ingeschreven en woonachtig is in de plaats Bodegraven met postcode 2411 de plattegronden, de huurprijzen, de servicekosten en de tarieven van de basisdiensten toesturen.

Welke verplichting heeft een inschrijving? Zijn er kosten verbonden aan de inschrijving?

Voor de locatie Bodegraven is inschrijven in het Woonruimteverdeelstysteem noodzakelijk. Dit kost, als u nog niet bent ingeschreven in het woonruimteverdeelsysteem, €23,-.

Is Het Ouden Huis alleen voor inwoners uit Bodegraven?

Wij kiezen er primair voor om inwoners van de plaats of gemeente waar Het Ouden Huis staat te huisvesten. Mogelijk ontwikkelen we hier nog uitzonderingen op.

Inschrijvers uit de plaats Bodegraven met postcode 2411 komen met voorrang in aanmerking voor de eerste bewoning. Daarna kan iedereen die is ingeschreven bij Het Ouden Huis onder gelijke condities meedoen bij de selectie voor een woning in Het Ouden Huis in Bodegraven.

Moet ik mij ook inschrijven bij het plaatselijke woonruimteverdeelsysteem?

Het Ouden Huis in Bodegraven is van een woningcorporatie. We hebben daar dus te maken met inkomenseisen waar we rekening mee moeten houden.

Het Ouden Huis zal voor iedereen die bij Het Ouden Huis is ingeschreven en woonachtig is in de plaats Bodegraven met postcode 2411 nagaan of zij zijn ingeschreven in het woonruimteverdeelsysteem. Als dat niet zo is helpt Het Ouden Huis om dat in orde te maken. Uiteraard alleen als u daar zelf mee in stemt.

Hoe helpt Het Ouden Huis bij de inschrijving in het woonruimteverdeelsysteem in Bodegraven?

Het Ouden Huis zal voor iedereen die bij Het Ouden Huis is ingeschreven en woonachtig is in de plaats Bodegraven met postcode 2411 nagaan of zij zijn ingeschreven in het woonruimteverdeelsysteem. Als dat niet zo is helpt Het Ouden Huis om dat in orde te maken. U krijgt een brief met het verzoek Het Ouden Huis te machtigen om u in te schrijven in het woonruimteverdeelsysteem en namens u te reageren op de beschikbare woningen.

Het is belangrijk dat u de machtiging (uiteraard alleen als u dat wilt) op tijd aan ons toe stuurt om er voor te zorgen dat u mee doet bij de eerste ronde van toewijzen In de brief staat wanneer de machtiging uiterlijk bij ons binnen moet zijn. U krijgt daarvoor genoeg tijd.

Hoe gaat het toewijzen van woningen voor de locatie in Bodegraven? 

Het Ouden Huis voert de gegevens in van de mensen die zijn ingeschreven bij Het Ouden Huis en nu wonen op een adres met postcode 2411 uit Bodegraven. Nadat alle gegevens zijn ingevoerd wordt door het woonruimteverdeelsysteem de lijst samen gesteld waar iedereen op staat. Wie het langste woont op het huidige woonadres staat het hoogste op de lijst.

Het Ouden Huis zal voor de toe wijzing de lijst van boven naar beneden afwerken en de woning aanbieden. Er worden 10 woningen toegewezen aan bewoners met een verpleeghuisindicatie en 12 woningen aan bewoners zonder verpleeghuisindicatie.

Het Ouden Huis vraagt voordat de woning wordt toe gewezen of u wel of geen verpleeghuisindicatie heeft. Het kan dus zijn dat u de volgende op de lijst bent maar niet voldoet aan het juiste criterium wel of geen verpleeghuisindicatie. Dan gaan we naar de volgende op de lijst. Wanneer u nu niet in aanmerking komt blijft u ingeschreven staan en doet u de volgende keer weer mee in de selectie.

Welk beeld heeft u bij de indeling van het gebouw en de woningen?

De locatie in Bodegraven heeft 22 woningen (16 drie kamerwoningen en 6 tweekamerwoningen) en zijn verdeeld over de eerste tot en met de vierde etage. Op de begane grond is de entree, de gezamenlijke fietsen en scootmobielstalling, drie kamers voor jongeren, twee kamers voor kort verblijf en is de gemeenschappelijke eetkeuken en zitkamer met aangrenzend terras. De mensen die zijn ingeschreven en wonen in Bodegraven met postcode 2411 krijgen de plattegronden van de woningen toegestuurd.

Hoeveel woningen krijgt een Ouden Huis?

Op de locatie in Bodegraven gaat het om 22 woningen.

Hoe hoog wordt het gebouw?

De locatie in Bodegraven is 4 etages hoog.

Is er ruimte voor het plaatsen en opladen van scootmobielen?

In Bodegraven is op de begane grond een gemeenschappelijke fietsen en scootmobielstalling.

Wie regelt de toewijzing van de woningen?

Het Ouden Huis in Bodegraven is van een woningcorporatie. We hebben daar dus te maken met inkomenseisen waar we rekening mee moeten houden. Daarnaast kan het zijn dat we met de gemeente nadere afspraken moeten maken over de toewijzing omdat gemeenten met huisvestingsverordeningen te maken hebben.

Het Ouden Huis wil bij de toewijzing in elk geval rekening houden met: 

  • Een gewenste ‘mix’ van mensen met een verschillende zorgvraag. Met gewenst bedoelen we dat het aantal mensen met een zware zorgvraag niet te groot wordt, om te voorkomen dat in Het Ouden Huis de sfeer van een verpleeghuis ontstaat.
  • Bij de start van een nieuw Ouden Huis en bi j het vrijkomen van woningen zal Het Ouden Huis op de gewenste ‘mix’.
  • Voordat de toewijzing start, is er een duidelijke regeling voor het toewijzen. Die krijgt u vooraf toegestuurd.

Voor de locatie in Bodegraven geldt: Het Ouden Huis zal voor iedereen die bij Het Ouden Huis is ingeschreven en woonachtig is in de plaats Bodegraven met postcode 2411 nagaan of zij zijn ingeschreven in het woonruimteverdeelsysteem. Als dat niet zo is, helpt Het Ouden Huis om dat in orde te maken. Uiteraard alleen als u daar zelf mee in stemt.

Kom ik in aanmerking voor een woning als ik in een andere woonplaats woon?

Inschrijvers uit de plaats Bodegraven met postcode 2411 komen met voorrang in aanmerking voor de eerste bewoning. Daarna kan iedereen die is ingeschreven bij Het Ouden Huis onder gelijke condities meedoen bi j de selectie voor een woning in Het Ouden Huis in Bodegraven.

Ik heb een andere vraag

Kijk bij de andere veelgestelde vragen.