Het Ouden Huis Bodegraven – Rijnleven Veelgestelde vragen

Vanaf welke leeftijd kan ik in Het Ouden Huis in Bodegraven – Rijnleven wonen?

Voor de locatie in Bodegraven geldt een minimale leeftijdsgrens van 55 jaar.

Wat zijn de huurprijzen, servicekosten en eventuele zorgkosten?

Het Ouden Huis Bodegraven – Rijnleven kent verschillende kosten. Die bestaan per maand uit:

  • Het gebouw wordt gefinancierd door een woningcorporatie. En de huur is maximaal € 808,06 (prijspeil 2023) en de servicekosten zijn rond de 35,00 euro. De servicekosten zijn bedoeld voor het schoonmaken en elektra van de gemeenschappelijke trappen en gangen, glasfonds en zonwering. Het kan zijn dat er een inkomensgrens wordt gesteld voor de toewijzing van een woning.
  • De dienstverleningsbijdrage is bedoeld voor het gebruik van de eet- zitkamer, kleine klusjes in en rond het huis, activiteiten, incidentele ondersteuning bij ziekte en de aanwezigheid van de zorgdrager. De bijdrage is voor 1 persoon ongeveer 200 euro per maand en voor 2 personen ongeveer 300 euro per maand (prijspeil 2023).
  • De kosten voor energie, water, telefonie, televisie en internet komen voor uw eigen rekening. Het Ouden Huis streeft naar zo laag mogelijke energielasten voor iedereen.
  • U kunt op basis van uw hulp of zorgvraag een indicatie aanvragen op basis van de Wmo, Zvw en/of Wlz. Met het verkregen budget verkrijgt u aanvullende ondersteuning van Het Ouden Huis Bodegraven – Rijnleven.
  • Huishoudens met lagere inkomens kunnen recht hebben op huur- en zorgtoeslag. Voor meer informatie zie de website van de Belastingdienst.

Welke verplichting heeft een inschrijving? Zijn er kosten verbonden aan de inschrijving?

Inschrijven bij Het Ouden Huis is gratis. Voor de locatie Bodegraven is daarnaast inschrijven in het Woonruimteverdeelsysteem noodzakelijk. Dit kost, als u nog niet bent ingeschreven in het woonruimteverdeelsysteem, €23,-.

Is Het Ouden Huis Bodegraven – Rijnleven alleen voor inwoners uit Bodegraven?

Iedereen kan zich inschrijven bij Het Ouden Huis Bodegaven – Rijnleven en bij Woningnet om te kunnen reageren op een woning, dat geldt ook voor mensen die niet in Bodegraven wonen. .

Heeft u een Wlz-indicatie? Dan kunt u dat laten weten aan Het Ouden Huis Bodegraven – Rijnleven via gerinevianen@hetoudenhuis.nl. U hoeft zich dan niet in te schrijven bij het Woonruimteverdeelsysteem.

Hoe helpt Het Ouden Huis bij de inschrijving in het woonruimteverdeelsysteem in Bodegraven?

Kunt u niet met internet overweg dan kan Het Ouden Huis Bodegraven – Rijnleven u helpen met de inschrijving in het woonruimteverdeelsysteem en het reageren op de woning. Voor het reageren op de woning heeft Het Ouden Huis Bodegraven – Rijnleven een machtiging nodig. U krijgt een brief met het verzoek Het Ouden Huis te machtigen om u in te schrijven in het woonruimteverdeelsysteem en namens u te reageren op de beschikbare woningen. Het is belangrijk dat u de machtiging (uiteraard alleen als u dat wilt) op tijd aan ons toe stuurt om er voor te zorgen dat u mee doet bij de eerste ronde van toewijzen In de brief staat wanneer de machtiging uiterlijk bij ons binnen moet zijn. U krijgt daarvoor genoeg tijd.

Hoe gaat het toewijzen van woningen voor de locatie in Bodegraven? 

Mensen kunnen zelf inschrijven bij Woningnet en reageren op de woning. Het Ouden Huis reageert op een woning voor de mensen die een machtiging hebben afgegeven.

Nadat alle gegevens zijn ingevoerd wordt door het woonruimteverdeelsysteem de lijst samengesteld waar iedereen op staat. Wie het langste woont op het huidige woonadres staat het hoogste op de lijst. Het Ouden Huis biedt de woning aan en werkt daarvoor de lijst van boven naar beneden af.

Woningen die worden toegewezen aan huishoudens met een Wlz-indicatie worden niet toegewezen via het woonruimteverdeelsysteem. Het Ouden Huis wijst de woning rechtstreeks aan een huishouden toe dat op de Wlz-wachtlijst staat. Degene met de oudste indicatie zal daarvoor als eerste worden benaderd.

Hoe is de indeling van het gebouw en de woningen?

De locatie in Bodegraven heeft 24 woningen (16 driekamerwoningen, 6 tweekamerwoningen en 2 eenkamerwoningen). Op andere locaties gaat het over 30 – 40 woningen. De begane grond is de entree, de gezamenlijke fietsen- en scootmobielstalling, drie kamers voor jongeren en is de gemeenschappelijke eetkeuken en zitkamer met aangrenzend terras.

Hoeveel woningen heeft het Ouden Huis?

Op de locatie in Bodegraven gaat het om 24 woningen. Bij andere locaties gaat het om ongeveer 30 – 40 woningen.

Hoe hoog is het gebouw?

De locatie in Bodegraven is 4 etages hoog.

Is er ruimte voor het plaatsen en opladen van scootmobielen?

In Bodegraven is op de begane grond een gemeenschappelijke fietsen en scootmobielstalling inclusief stopcontacten om op te laden.

Kom ik in aanmerking voor een woning als ik in een andere woonplaats woon?

Iedereen kan zich inschrijven bij Het Ouden Huis Bodegaven – Rijnleven en bij Woningnet om te kunnen reageren op een woning, dat geldt ook voor mensen die niet in Bodegraven wonen.

Ik heb een andere vraag

Kijk bij de andere veelgestelde vragen.