Kernwaarden

Weten dat je er niet alleen voor staat

De doelgroep waar het Ouden huis op mikt zijn de mensen met een kleine portemonnee die anticiperen op de toekomst of min of meer gedwongen thuis wonen en zijn aangewezen op buren, familie, vrienden en thuiszorgorganisaties.

Het Ouden Huis kent de behoeften van senioren en mantelzorgers en zet dat om in de juiste mix van wonen, welzijn en zorg onder één dak. Senioren zijn bereid te verhuizen naar Het Ouden Huis. Dat doen zij alleen als zij en hun mantelzorgers daadwerkelijk ontzorgd worden.

We hebben niet voor niets in ons logo staan: weten dat je er niet alleen voor staat.

Kernwaarden

Het is een hardnekkig misverstand dat senioren niet willen verhuizen. Senioren zijn kritisch en hebben veel levenservaring. Zij weten heel goed wat ze willen:

  • Een betaalbaar huurhuis in een kleinschalig gebouw, waar zij met trots familie en vrienden kunnen ontvangen.
  • De zekerheid dat als er onverhoopt iets mis gaat er direct hulp op de achtergrond is van professionals die je kent. Tot aan terminale zorg.
  • Zelf de touwtjes in handen met het PGB (persoons Gebonden Budget). Ouderen bepalen zelf hun vraag en of de verleende diensten voldoen.

Het Ouden Huis speelt in op al deze behoeften. We staan voor betaalbaarheid, zekerheid en waardigheid.

We laten zien hoe het anders moet én kan.