Kernwaarden

Weten dat je er niet alleen voor staat

De doelgroep waar het Ouden huis op mikt zijn de mensen met een kleine portemonnee die gedwongen thuis moeten blijven wonen en zijn aangewezen op buren, familie, vrienden en thuiszorgorganisaties.

Het Ouden Huis kent de behoeften van senioren en mantelzorgers en weet dat om te zetten in de juiste mix van wonen, welzijn en zorg onder één dak. Senioren zijn bereid te verhuizen naar Het Ouden Huis. Dat doen zij alleen als zij en hun mantelzorgers daadwerkelijk ontzorgd worden.

We hebben niet voor niets in ons logo staan: weten dat je er niet alleen voor staat.

Kernwaarden

Er is een hardnekkig misverstand dat senioren niet willen verhuizen. Dat is een verkeerde gedachte. Senioren zijn kritisch, hebben levenservaring. Zij weten heel goed wat ze willen:

  • Een eigen betaalbaar huurhuis in een kleinschalig gebouw, waar zij met trots familie en vrienden kunnen ontvangen.
  • De zekerheid dat zij nog maar één keer hoeven te verhuizen.
  • De zekerheid dat als er onverhoopt iets mis gaat er direct hulp op de achtergrond is die bekend en professioneel is. Tot aan terminale zorg.
  • Zelfregie door invulling zorgvraag met het PGB, ouderen bepalen zelf hun vraag en of verleende diensten voldoen.

Het Ouden Huis pakt ze alle vier. Het is juist deze boodschap die we in het land willen uitzenden.

En, niet te vergeten, veiligheid, gezelligheid en ontlasting van de mantelzorgers.

We laten zien hoe het anders moet én kan. Het aantal inschrijvingen voor een woning in Het Ouden Huis Woerden bevestigt dit beeld.