Toewijzing van de woningen

Wie regelt de toewijzing van de woningen?

Het Ouden Huis zal zelf woningen toewijzen. Daarbij hebben wij in de regel rekening te houden met plaatselijke huisvestingsverordeningen. Het Ouden Huis wil bij de toewijzing in elk geval rekening houden met:

  • Een gewenste ‘mix’ van mensen met een verschillende zorgvraag. Met gewenst bedoelen we dat het aantal mensen met een zware zorgvraag niet te groot wordt, om te voorkomen dat in Het Ouden Huis de sfeer van een verpleeghuis ontstaat.
  • Bij de start van een nieuw Ouden Huis en bij het vrijkomen van woningen zal Het Ouden Huis op de gewenste ‘mix’ sturen.
  • Voordat de toewijzing start, is er een duidelijke regeling voor het toewijzen. Die krijgt u vooraf toegestuurd.

Daarbovenop passen we inkomenscriteria toe. Doel is dat de goedkoopste woningen beschikbaar zijn voor de laagste inkomens.

Hoe wordt de verdeling alleenstaanden en echtparen?

Als wij de woningen toewijzen, maken wij geen verschil tussen alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens. Uit de huidige inschrijvingen kunnen wij opmaken dat ongeveer een derde tot de helft gehuwd of samenwonend is en tweederde tot de helft alleenstaand is.

Als je alleen bent, krijg je dan een kleiner appartement?

Als u een woning toegewezen hebt gekregen, bent u vrij om uit de nog beschikbare woningen te kiezen. Het is dus niet zo dat wij een alleenstaande automatisch aan de kleinere woningen koppelen.

Als wij als echtpaar voor een grotere woning kiezen, moeten we dan verhuizen als een van ons overlijdt?

Nee. Wanneer u eenmaal een woning heeft in Het Ouden Huis en uw partner overlijdt kunt u in uw woning blijven wonen.

Kun je zonder zorgindicatie ook in aanmerking komen voor Het Ouden Huis?

Ja, 12 woningen worden toegewezen aan bewoners met een verpleeghuisindicatie. Voor de overige woningen gelden geen toewijzingseisen.

Wordt er bij de toewijzing naar de zorgvraag van dat moment gekeken?

Wanneer een woning beschikbaar komt voor een huishouden met een verpleeghuisindicatie, zullen wij gebruik maken van de wachtlijst met WLZ indicaties. De kandidaat met de oudste indicatiedatum benaderen we als eerste en zo verder. Wij zullen vragen naar uw zorgvraag van dat moment. Bij mensen met een indicatie dementie (ZZP5) vragen wij
achtergrondinformatie op voordat wij de woning toewijzen. Het kan gebeuren dat op basis van de achtergrondinformatie of een aanvullend gesprek de woning niet zal worden toegewezen. Dat kan aan de orde zijn als
onze inschatting is dat we de begeleiding en verzorging niet op het gewenste niveau kunnen bieden.

Kom ik in aanmerking voor een woning als ik in een andere woonplaats woon?

Wij geven er de voorkeur aan om inwoners van de plaats of gemeente waar Het Ouden Huis staat te huisvesten. Veel ouderen willen ook graag in hun woonplaats blijven wonen dus dat sluit goed op elkaar aan. Maar de lokale huisvestingsverordening staat deze benadering soms in de weg. *) BODEGRAVEN: alle ingeschrevenen bij Het Ouden Huis Iedereen die is ingeschreven bij Het Ouden Huis kan onder gelijke condities meedoen bij de selectie voor een woning in Het Ouden Huis in Bodegraven.

Als ik de locatie niet geschikt vindt, mag ik dan ook zeggen “ik wacht even”?

Wanneer u in aanmerking komt voor een woning, maar u wilt daar op dat moment geen gebruik van maken, dan slaan we u over en blijft u op de wachtlijst staan voor de volgende mogelijkheid.

Kun je zonder zorgindicatie ook in aanmerking komen voor Het Ouden Huis?

Een deel van de woningen wijzen we toe aan huishoudens met een verpleeghuisindicatie. Het aantal zal variëren tussen de 12 en 15 woningen afhankelijk van het totaal aantal woningen van een locatie. De andere woningen wijzen we toe aan huishoudens zonder verpleeghuisindicatie. Een zorgindicatie is daarvoor niet nodig. Dit is een heel bewuste keuze om zo ook mensen zonder indicatie de mogelijkheid te geven in Het Ouden Huis te wonen.

Wordt er bij de toewijzing onderscheid gemaakt tussen mensen uit een huur- of koopwoning?

Nee. Daar maken we geen onderscheid in. De woningen van Het Ouden Huis zijn allemaal huurwoningen. Of u uit een huurwoning komt of uit een koopwoning maakt niet uit. Als u een huurwoning achterlaat, kunt u vaak snel de huur opzeggen. Als u uit een koopwoning komt, zal de woning niet zo snel verkocht zijn. Dan zit u mogelijk een langere periode met dubbele woonlasten. Het is wel de bedoeling dat u snel de woning accepteert en verhuist naar Het Ouden Huis. Wanneer u hoog op de lijst staat, zullen we er voor zorgen dat u hiervan op de hoogte bent zodat u zich kan voorbereiden op het moment dat een woning mogelijk vrij gaat komen.

Worden woningen toegewezen aan stellen waarvan één van beiden een zorgvraag heeft?

Ook wanneer één van u beiden een zorgvraag heeft, kunt u in aanmerking komen voor een woning. Wanneer u eenmaal in Het Ouden Huis woont en uw partner overlijdt, dan kunt u in uw woning blijven wonen.