Toewijzing van de woningen

Wie regelt de toewijzing van de woningen?

Het Ouden Huis zal zelf woningen toewijzen. Wanneer het gebouw van een woningcorporatie is hebben we te maken met inkomens eisen waardoor mensen die meer verdienen dan de inkomenseis mogelijk niet in Het Ouden Huis terecht kunnen.

Het Ouden Huis in Bodegraven is van een woningcorporatie. We hebben daar dus te maken met inkomenseisen waar we rekening mee moeten houden. Daarnaast kan het zijn dat we met de gemeente nadere afspraken moeten maken over de toewijzing omdat gemeenten met huisvestingsverordeningen te maken hebben.

Het Ouden Huis wil bij de toewijzing in elk geval rekening houden met: 

  • Een gewenste ‘mix’ van mensen met een verschillende zorgvraag. Met gewenst bedoelen we dat het aantal mensen met een zware zorgvraag niet te groot wordt, om te voorkomen dat in Het Ouden Huis de sfeer van een verpleeghuis ontstaat.
  • Bij de start van een nieuw Ouden Huis en bi j het vrijkomen van woningen zal Het Ouden Huis op de gewenste ‘mix’.
  • Voordat de toewijzing start, is er een duidelijke regeling voor het toewijzen. Die krijgt u vooraf toegestuurd.

Voor de locatie in Bodegraven geldt: Het Ouden Huis zal voor iedereen die bij Het Ouden Huis is ingeschreven en woonachtig is in de plaats Bodegraven met postcode 2411 nagaan of zij zijn ingeschreven in het woonruimteverdeelsysteem. Als dat niet zo is, helpt Het Ouden Huis om dat in orde te maken. Uiteraard alleen als u daar zelf mee in stemt.

Hoe wordt de verdeling alleenstaanden en echtparen?

Als wij de woningen toewijzen, maken wij geen verschil tussen alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens. Uit de huidige inschrijvingen kunnen wij opmaken dat ongeveer een derde tot de helft gehuwd of samenwonend is en tweederde tot de helft alleenstaand is.

Als je alleen bent, krijg je dan een kleiner appartement?

Als u een woning toegewezen hebt gekregen, bent u vrij om uit de nog beschikbare woningen te kiezen. Het is dus niet zo dat wij een alleenstaande automatisch aan de kleinere woningen koppelen.

Als wij als echtpaar voor een grotere woning kiezen, moeten we dan verhuizen als een van ons overlijdt?

Nee. Wanneer u eenmaal een woning heeft in Het Ouden Huis en uw partner overlijdt kunt u in uw woning blijven wonen.

Kun je zonder zorgindicatie ook in aanmerking komen voor Het Ouden Huis?

Ja, 10 woningen zijn bedoeld voor bewoners met een verpleeghuisindicatie. Voor de overige woningen gelden geen eisen.

Wordt er bij de toewijzing naar de zorgvraag van dat moment gekeken?

Wanneer een woning beschikbaar komt, zullen wij de kandidaat benaderen die het langst staat ingeschreven . Wij zullen vragen naar uw zorgvraag op dat moment. Stel, er is gelet op de gewenste mix behoefte aan een bewoner zonder verpleeghuis zorg en u heeft bijvoorbeeld wel verpleeghuis zorg nodig, dan komt u niet in aanmerking voor de woning. Dan kijken we naar de eerstvolgende die dan op de lijst van inschrijvers staat en stellen we dezelfde vraag.

We gaan net zolang door met het aflopen van de lijst van boven naar beneden tot de bewoner met juist wel of juist geen verpleeghuis zorgvraag is gevonden. U blijft wel op de lijst staan, ook als u niet in aanmerking bent gekomen bij een eerder e ronde. Als er weer een woning vrij komt beginnen we weer bij de bovenste in de lijst.

Kom ik in aanmerking voor een woning als ik in een andere woonplaats woon?

Wij kiezen er primair voor om inwoners van de plaats of gemeente waar Het Ouden Huis staat te huisvesten. Veel ouderen willen ook graag in hun woonplaats blijven wonen dus dat sluit goed op elkaar aan. Mogelijk ontwikkelen we hier nog uitzonderingen op. Denk bijvoorbeeld aan ouderen die bij hun kinderen in de buurt willen wonen. We hebben hiervoor nog geen goed model kunnen bedenken. 

Inschrijvers uit de plaats Bodegraven met postcode 2411 komen met voorrang in aanmerking voor de eerste bewoning. Daarna kan iedereen die is ingeschreven bij Het Ouden Huis onder gelijke condities meedoen bi j de selectie voor een woning in Het Ouden Huis in Bodegraven.

Als ik de locatie niet geschikt vindt, mag ik dan ook zeggen “ik wacht even”?

Wanneer u in aanmerking komt voor een woning, maar u wilt daar op dat moment geen gebruik van maken, dan slaan we u over en blijft u op de wachtlijst staan voor de volgende mogelijkheid.

Kun je zonder zorgindicatie ook in aanmerking komen voor Het Ouden Huis?

Ja, 10 woningen worden toegewezen aan bewoners met een verpleeghuisindicatie. De rest is bedoeld voor bewoners zonder verpleeghuisindicatie.

Wordt er bij de toewijzing onderscheid gemaakt tussen mensen uit huur- of koopwoning?

Nee. Daar maken we geen onderscheid in. De woningen van Het Ouden Huis zijn allemaal huurwoningen. Of u uit een huurwoning komt of uit een koopwoning maakt niet uit. Als u een huurwoning achterlaat kunt u vaak snel de huur opzeggen.

Als u uit een koopwoning komt zal de woning niet zo snel verkocht zijn. Dan zit u mogelijk een periode met dubbele woonlasten. Het is wel de bedoeling dat u snel de woning accepteert en verhuist naar Het Ouden Huis. Wanneer u hoog op de lijst staat zullen we er voor zorgen dat u hier van op de hoogte bent zodat u zich kan voorbereiden op het moment dat een woning mogelijk vrij gaat komen.

Worden woningen toegewezen aan stellen waarvan één van beiden een zorgvraag heeft?

Ook wanneer één van u beiden een zorgvraag heeft, kunt u in aanmerking komen voor een woning. Wanneer u eenmaal in Het Ouden Huis woont en uw partner overlijdt, dan kunt u in uw woning blijven wonen.