Zorgdragers, hulp- en zorgvraag

Wie is de zorgdrager?

De zorgdrager is een verpleegkundige met ruime ervaring in de zorgverlening. De zorgdrager woont in een eigen woning in Het Ouden Huis. Hij of zij is dus altijd in de buurt en kan u helpen als u daarom vraagt.

Wat doet de zorgdrager verder?

De zorgdrager zorgt samen met de medewerkers dat uw vraag naar hulp of zorg wordt ingevuld. Hij of zij is verantwoordelijk voor alle hulp en zorg die wordt geleverd De zorgdrager zorgt bovendien voor een prettige en warme sfeer in Het Ouden Huis. Het is aan u te bepalen welke hulp en zorg en wenst.

Elke maand bespreekt de zorgdrager met u of u tevreden bent over de geboden hulp en zorg. U krijgt dan het overzicht van de geboden hulp en ondersteuning van de afgelopen maand. U geeft aan of u wel of niet tevreden bent en welke hulp of zorg u de komende maand wilt ontvangen. Zo zorgen we er samen voor dat u krijg t waar u behoefte aan heeft.

Mag je met een PGB je zorg inkopen zoals je die zelf wilt?

Met een persoonsgebonden budget, het pgb, koopt u zelf uw zorg in. De bedoeling is dat u de zorg in koopt bij Het Ouden Huis. Het Ouden Huis regel t de hulp en ondersteuning die u vraagt. Dat kan variëren van huishoudelijke hulp tot aan terminale zorg.

Veel mensen willen graag gebruik maken van zorg in natura. Dan heeft u niet de administratie van de zorgkosten en zijn er andere regels voor de manier waarop wij zorg aan bieden. Dat is op dit moment niet mogelijk maar Het Ouden Huis onderzoekt of dat op termijn ook mogelijk zal worden binnen Het Ouden Huis.

Welke hulp bieden de inwonende jongeren?

In het huis wonen drie of meer jongeren die studeren of een leer werktraject (bijvoorbeeld Beroeps Begeleidende Leerweg) volgen. Zij wonen op kamers in Het Ouden Huis. De jongeren vallen onder de verantwoordelijkheid van de zorgdrager.

De jongeren zijn veel te vinden in de gemeenschappelijke ruimten. Daar helpen zij onder andere bij het maken van het avondeten. Zij eten zelf ook in de gezamenlijke eetkeuken.

De jongeren volgen een eigen studie of opleiding. Het kan zijn dat zij stage lopen in Het Ouden Huis maar dat zal meestal niet het geval zijn. De jongeren kunnen ook ondersteuning bieden bij allerlei vragen van bewoners. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen bij boodschappen doen, korte auto ritjes naar familie, huishoudelijke hulp, onderhoudsklusjes, computerhulp en hebben zelf ongetwijfeld ook ideeën om samen iets met bewoners te doen.

Mogen wij onze eigen zorgverleners meenemen naar Het Ouden Huis?

Wanneer u in Het Ouden Huis woont, wordt uw hulp en zorgvraag ingevuld door de zorgdrager en het personeel van Het Ouden Huis. Uw eigen zorgverlener meenemen naar Het Ouden Huis is dus niet mogelijk. Maar misschien wil diegene die u nu verzorg t wel bij Het Ouden Huis komen werken. Dan kunnen ze dat uiteraard ook kenbaar maken. W ij kunnen echt er niet garanderen dat dat ook kan.

Is er een persoonlijk alarmeringssysteem?

Er komt een alarmeringssysteem waarmee u de zorgdrager en medewerkers in Het Ouden Huis kunt bereiken. De details daarvan worden per locatie bekend gemaakt.

Kan de zorgdrager ook hulp en zorg verlenen in de buurt van Het Ouden Huis?

De zorgdrager is er in de eerste plaats voor de bewoners van Het Ouden Huis. Als de zorgdrager daar de ruimte voor heeft, kunnen zij ook hulp geven aan mensen in de buurt rondom Het Ouden Huis.

Kunnen mensen met dementie tot het einde blijven wonen?

Ja. In Het Ouden Huis kunt u tot het laatst blijven wonen. Ongeacht de vraag naar hulp en zorg. Maar als iemand een gevaar voor zichzelf is, of andere bewoners van Het Ouden Huis te veel overlast geeft moet worden ingegrepen. Dan zoeken we in goed overleg naar een plaats buiten Het Ouden Huis.

Wat kan Het Ouden Huis bieden aan mensen met hele zware vraag naar hulp en zorg?

Het Ouden Huis biedt ook hele zware hulp en zorg. Het idee van Het Ouden Huis is dat u nooit meer hoeft te verhuizen vanwege uw hup of zorgvraag. U kunt dus in Het Ouden Huis blijven wonen tot het laatst. Ook wanneer uw vraag naar hulp en zorg toeneemt, staat Het Ouden Huis voor u klaar.

In hoeverre is de familie vrij om als mantelzorger hulp en zorg te verlenen?

Mantelzorgers kunnen u blijven steunen in Het Ouden Huis. Mantelzorgers
vinden het fijn te weten dat uw hulp en zorgvraag ook ingevuld wordt wanneer zij er even niet zijn. Wij vinden het belangrijk dat familie of vrienden ontspannen bij u op bezoek kunnen komen en zich niet altijd met uw hulp en zorgvraag hoeven bezig te houden. Heeft u een mantelzorger die u graag inzet voor uw hulp of zorgvraag dan juichen we dat van harte toe en maken daarover graag afspraken met elkaar.

De zorgdrager die de zorg coördineert, is die dag en nacht bereikbaar?

De zorgdrager woont in een eigen woning in Het Ouden Huis en is dus altijd in de buurt en kan u helpen als u daarom vraagt. Ook in de nacht. Maar de zorgdrager heeft ook rust nodig. Zo zal er in de nacht een slaapwacht zijn die de eerste opvang doet en de zorgdrager er bij roept als dat nodig is.

Zijn er hulpmiddelen voor zware zorg, bijvoorbeeld om uit bed komen?

Mochten er bijzondere hulpmiddelen zoals een tillift nodig zijn, dan gaat Het Ouden Huis dit samen met u oplossen.

Hoe regelen jullie de zorg als iemand heel erg dement wordt? Wat als er overlast ontstaat?

Het Ouden Huis wil dat iedereen tot het laatst in de woning kan blijven wonen. Maar als iemand een gevaar voor zichzelf is, of andere bewoners van Het Ouden Huis te veel overlast geeft moet worden ingegrepen. Dan zoeken we in goed overleg naar een plaats buiten Het Ouden Huis.

HR-evb-20140911-3383