Zorgdragers, hulp- en zorgvraag

Wie is de zorgdrager?

De zorgdrager is de leidinggevende van de locatie. Het is een geschoolde zorgverlener op HBO niveau met ruime ervaring in de zorgverlening. Dat kan bijvoorbeeld zijn een verpleegkundige, een fysiotherapeut of een praktijkondersteuner.

Wat doet de zorgdrager verder?

De zorgdrager zorgt samen met de medewerkers dat uw vraag naar hulp of zorg wordt ingevuld. Hij of zij is verantwoordelijk voor alle hulp en zorg die wordt geleverd.

De zorgdrager zorgt bovendien voor een prettige en warme sfeer in Het Ouden Huis.

Het is aan u te bepalen welke hulp en zorg en wenst. Minimaal 4 keer en maximaal 12 keer per jaar bespreekt de zorgdrager met u of u tevreden bent over de geboden hulp en zorg. Ondanks mogelijke beperkingen zoeken we samen naar wat wel kan en betekenisvol voor uw leven is. We maken daarbij gebruik van de principes va Positieve Gezondheid. Zie hiervoor ook www.iph.nl

Mag je met een PGB je zorg inkopen zoals je die zelf wilt?

Met een persoonsgebonden budget, het pgb, koopt u zelf uw zorg in. De bedoeling is dat u de zorg in koopt bij Het Ouden Huis. Het Ouden Huis regelt de hulp en ondersteuning die u vraagt. Dat kan variëren van huishoudelijke hulp tot aan terminale zorg. Met een PGB heeft u macximaal de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de manier waarop u geholpen wordt. Daarnaast is het zo dat u door dezelfde mensen van Het Oude Huis geholpen blijft worden als uw budget bijvoorbeeld zou veranderen van de WMO naar WLZ of van ZVW naar WLZ.

Welke hulp bieden de inwonende jongeren?

In het huis wonen drie of meer jongeren/studenten. Zij wonen op kamers of in een studio in Het Ouden Huis. De jongeren/studenten zijn veel te vinden in de gemeenschappelijke ruimten. Daar helpen zij onder andere bij het maken van het avondeten. Zij eten dan zelf ook mee in de gezamenlijke eetkeuken.

Zij kunnen ook ondersteuning bieden bij allerlei vragen van bewoners. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen bij boodschappen doen, korte autoritjes naar familie, wandelen, onderhoudsklusjes, computerhulp en hebben zelf ongetwijfeld ook ideeën om samen iets met bewoners te doen.

Mogen wij onze eigen zorgverleners meenemen naar Het Ouden Huis?

Wanneer u in Het Ouden Huis woont, wordt uw hulp- en zorgvraag ingevuld door de zorgdrager en het personeel van Het Ouden Huis. Uw eigen zorgverlener meenemen naar Het Ouden Huis is niet mogelijk. Maar misschien wil diegene die u nu verzorgt wel bij Het Ouden Huis komen werken. Dan kunnen ze dat uiteraard ook kenbaar maken. Wij kijken dan of dat is in te passen

Is er een persoonlijk alarmeringssysteem?

Er is een alarmeringssysteem waarmee u de zorgdrager en medewerkers in Het Ouden Huis dag en nacht kunt bereiken.

Kan de zorgdrager ook hulp en zorg verlenen in de buurt van Het Ouden Huis?

De zorgdrager is er in de eerste plaats voor de bewoners van Het Ouden Huis. Als de zorgdrager daar de ruimte voor heeft, kunnen zij mogelijk ook hulp gaan geven aan mensen in de buurt rondom Het Ouden Huis.

Kunnen mensen met dementie tot het einde blijven wonen?

Ongeacht de vraag naar hulp en zorg. Maar als iemand een gevaar voor zichzelf is, of andere bewoners van Het Ouden Huis te veel overlast geeft, zoeken we samen met betrokkenen naar een beter passende woonomgeving.

Wat kan Het Ouden Huis bieden aan mensen met hele zware vraag naar hulp en zorg?

Het Ouden Huis biedt ook hele zware hulp en zorg. Het idee van Het Ouden Huis is dat u nooit meer hoeft te verhuizen vanwege uw hup of zorgvraag. U kunt dus in Het Ouden Huis blijven wonen tot het laatst. Ook wanneer u verpleeghuiszorg of terminale zorg nodig heeft, staat Het Ouden Huis voor u klaar. Dat is de bedoeling maar we kunnen niet garanderen dat alles ook altijd mogelijk is. We kunnen niet alles vooraf voorspellen en kunnen te maken krijgen met een onvenredig grote zorgbehoefte die niet altijd is waar te maken. Dat zou zo kunnen zijn wanneer er in de nacht bijvoorbeeld altijd 2 medewerkers beschikbaar moeten zijn voor ongeplande zorgvragen in plaats van 1 medewerker.

In hoeverre is de familie vrij om als mantelzorger hulp en zorg te verlenen?

Mantelzorgers kunnen u blijven steunen in Het Ouden Huis. Mantelzorgers vinden het fijn te weten dat uw hulp- en zorgvraag ook ingevuld wordt wanneer zij er even niet zijn. Wij vinden het belangrijk dat familie of vrienden ontspannen bij u op bezoek kunnen komen en zich niet altijd met uw hulp- en zorgvraag hoeven bezig te houden. Heeft u een mantelzorger die u graag inzet voor uw hulp- of zorgvraag dan juichen we dat van harte toe en maken daarover graag afspraken met elkaar.

Zijn er hulpmiddelen voor zware zorg, bijvoorbeeld om uit bed komen?

Mochten er bijzondere hulpmiddelen zoals een tillift nodig zijn dan regelt Het Ouden Huis dat in overleg met u dat deze hulpmiddelen er komen.

Hoe regelen jullie de zorg als iemand heel erg dement wordt? Wat als er overlast ontstaat?

Het Ouden Huis wil dat iedereen tot het laatst in de woning kan blijven wonen. Maar als iemand een gevaar voor zichzelf is, of andere bewoners van Het Ouden Huis te veel overlast geeft, zoeken we samen met betrokkenen naar een beter passende woonomgeving.

HR-evb-20140911-3383