1e paal voor Het Ouden Huis

Op gepaste anderhalve meter afstand is op 3 juni de eerste paal geslagen van Het Ouden Huis aan de Vrije Nesse in Bodegraven. Wethouder Knol had de eer om de paal te slaan.

1e paal voor Het Ouden Huis wordt geslagen

Er komen in Het Ouden Huis 23 zelfstandige sociale twee- en driekamer huurappartementen met een gemeenschappelijke woonkamer en keuken. De woningen zijn voor mensen met verpleeghuiszorg, thuiszorg en zonder zorg én drie studenten. Ook is er straks een inwonende zorgverlener die ook als aanspreekpunt fungeert en de 24 uurszorg – die varieert van thuiszorg tot aan terminale zorg – coördineert. Zo woont er een mix van ouderen.

Ron de Haas, directeur-bestuurder Mozaïek Wonen: “Wij willen dat onze huurders goed wonen. In Het Ouden Huis kan dat. Mensen kunnen daar zelfstandig wonen, met een vangnet. Hulp of gezelschap zijn dankzij de zorgdragers die er wonen altijd dichtbij. Wordt de behoefte aan zorg groter, dan is verhuizen niet meer nodig.”

Grote behoefte

Door het langer zelfstandig wonen van ouderen, is er grote behoefte aan dit soort woningen. Het Ouden Huis is er voor mensen met en zonder zorgvraag; echtparen hoeven niet meer uit elkaar; zij kunnen blijven wonen in de eigen woonplaats; als het nodig is, is er verpleeghuiszorg tot het laatst; en niet onbelangrijk: het is betaalbaar. Karel van Berk: “Dit is een mooie ‘mijlpaal’. Ik hoop dat er nog vele volgen.”

Interesse?

U kunt zich op deze site aanmelden als geïnteresseerde via ‘inschrijven’. De woningtoewijzing begint na de zomer. Iedereen die zich heeft aangemeld wordt tijdig geïnformeerd en op de hoogte gehouden over de voortgang.

Planning

De planning is dat de bouw eind zomer 2021 gereed is. Kroon & de Koning is de aannemer.