Het Ouden Huis pleit al jaren voor samenwerking

Karel van Berk: “Goed te lezen dat de Taskforce de vinger op de zere plek legt als het gaat om wonen en zorg voor ouderen.
Waar Het Ouden Huis zich zorgen over maakt, is de manier waarop de taskforce aankijkt tegen verpleeghuiszorg. De gedachte lijkt te zijn dat dit alleen nog maar kan in een verpleeghuis. Maar dat kan ook heel goed thuis, mits je een setting maakt waarin dat efficient is op te lossen.

Het Ouden Huis clustert de doelgroep senioren waarbij het niet uitmaakt of er een zorgvraag is of niet. Wie zorg heeft, maakt gebruik van PGB. Ongeacht de hoeveelheid zorg die iemand nodig heeft of uit welke pot het PGB komt. Op deze manier kunnen ouderen blijven wonen in Het Ouden Huis, ook al loopt de zorgvraag op tot terminale zorg.

De vraag naar oplossingen op het gebied van wonen welzijn en zorg voor senioren loopt elke dag verder op. Het hoogtepunt van de vergrijzing ligt in 2040 en blijft dan nog jaren op dat niveau. Dat is over 20 jaar. Dat lijkt ver weg maar is het niet. Een plan ontwikkelen en bouwen kost tegenwoordig al gauw 5 tot 7 jaar. Dan is een kwart tot een derde van de tijd verlopen. Hoe langer we wachten hoe nijpender het allemaal wordt…..”